Intro Kampeerplaats standaard

[Vertaling accommodatietype Kampeerplaats Standaard (en) moet hier nog ingevoerd worden.]