Intro Jagerplaats

[Vertaling accommodatietype Jagerspad (en) moet hier nog ingevoerd worden.]