Intro Savanah 4 pers

[Vertaling accommodatietype Marrantes 4+1 pers (en) moet hier nog ingevoerd worden.]